Byenveni

Pwogram Jump Start ECC la finanse pa Children's Trust pou travay avèk pwogram aprantisaj ak founisè gadri pou ede ankouraje devlopman sosyal-emosyonèl nan tout timoun.

Kapasite bati atravè patnè yo

Nou konnen founisè gadri yo se ekspè nan pwogram ak sal klas yo, ak paran yo se ekspè nan pitit yo. Se konsa, nou patnè avèk ou nan konsiltasyon kolaborasyon pou ede pwogram ou ak sal klas satisfè bezwen endividyèl yo, e jere timoun ak konpòtman difisil, e poun sipòte devlopman sosyal-emosyonèl timoun yo.

Yon inisyativ

A message from Jump Start ECC Program...

Every early learning program that remains open during this time should have a plan in place to protect their staff, children, and families from the spread of the coronavirus (COVID-19). The Center for Disease Control and Prevention (CDC) have developed a few recommendations on the cleaning and disinfecting of common areas and surfaces. The Jump Start ECC team wants to support you in following these guidelines and make sure you are safe at all times.
icon images
Bati
Relasyon

Jwe entèaktif tout lajounen!

icon images
Chanjman
nan Sal klas

Sèvi ak èd vizyèl.

icon images
Ansèyman Sosyal
ak Emosyonèl

Montre timoun yo kijan pou yo idantifye ak eksprime santiman yo.

icon images
Evalyasyon
ak Referans

Have a referral policy

Ki jan pou enskri nan Pwogram lan?

Jump Start ECC - Kapasite bati atravè patnè yo

Chwazi sèvis ou yo

Jump Start ECC - Kapasite bati atravè patnè yo

Star Image

Èske w son?
Direktè

Konsiltasyon
pwogram lan
Star Image

Èske w son
Pwofesè?

Konsiltasyon
Pwofesè/Klas
star images

Èske w son manm
fanmi an?

Konsiltasyon
Pwofesè/Klas